Teaterföreningen Stjärnfall rf

Område: Mellersta nyland
Mechelingatan 4 B 57
00100 Helsingfors
Tfn: 041-5333 770
Www: www.stjarnfall.fi

Stjärnfall är en fri teatergrupp som arbetar med improvisation. Gruppen bildades år 1996 och består av en brokig skara professionella skådespelare. Under årens lopp har ca 25 skådespelare deltagit i Stjärnfalls verksamhet. Den nuvarande sammansättningen är 10 skådespelare, två musiker och två ljusimprovisatörer. Som den enda svenskspråkiga, professionella improvisationsteatern i Finland har Stjärnfall ett vidsträckt verksamhetsområde i landets svenskbygder. Pedagogiskt inriktad improvisation för de anställda på företag, uppträdanden på föreningsfester, improvisationsföreställningar och kurser på skolor samt andra läroinrättningar är ständigt återkommande uppgifter.

Välkommen till Teaterföreningen Stjärnfall!

 

Föreställningar

Inga händelser på kommande